Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dankzij de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 kan dat ook komend jaar weer.

Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Lees meer: Subsidie Tel mee met Taal | Tel mee met Taal