Goede communicatie, zowel met jouw relaties als met jouw collega’s, is een voorwaarde voor het optimaal functioneren van jouw organisatie.
Met een taal- en communicatieanalyse inventariseert Plieger Training de taal- en communicatiebehoeften van jouw organisatie. Vervolgens brengen wij de huidige vaardigheden van jouw medewerkers in kaart en geven wij adviezen voor verbetering.

Het gaat hierbij om vragen als:

  • Komen de huidige taal- en communicatieve vaardigheden van jouw medewerkers overeen met de eisen van hun functies?
  • Verlopen alle contacten met (buitenlandse) relaties goed?
  • Is de onderlinge communicatie effectief en adequaat?
  • Zijn alle rapporten, notities en e-mails duidelijk en prettig leesbaar?

Onze processtappen zijn achtereenvolgens:

  1. Wij inventariseren de taal- en communicatiebehoeften van jouw organisatie. Daartoe brengen wij de vereiste vaardigheden van de medewerkers in kaart. 
  2. De huidige vaardigheden van de medewerkers worden geanalyseerd.
  3. Tenslotte brengen wij een advies uit voor het oplossen van knelpunten en voor de verbetering van de vaardigheden.

In het advies komen de volgende zaken aan de orde:

  • Welke verbeteringen zijn voor wie, waar en waarom gewenst/nodig.
  • Hoe en wanneer moeten/kunnen deze verbeteringen gerealiseerd worden.