In de training Notuleren van Plieger Training geven onze ervaren trainers je praktische adviezen op het gebied van notuleren en het schrijven van verslagen in een professionele setting. Voor jou als notulist is het immers belangrijk dat je op de hoogte bent van de conventies op notuleergebied.

Je krijgt uitleg over het opstellen van de agenda en de diverse soorten verslagen, waaronder het woordelijke of verbale verslag, het samenvattende verslag, het chronologische verslag, het beknopte verslag en de besluitenlijst en/of actiepuntenlijst.

Verder besteden we aandacht aan de vaardigheden luisteren, analyseren en samenvatten, hoe je aantekeningen maakt en hoe je deze uitwerkt in de juiste stijl en lay-out.

Ten slotte maken we je vertrouwd met de typische begrippen die tijdens of in verband met vergaderingen worden gebruikt.

Natuurlijk staan onze trainers open voor jouw eigen ‘Mededelingen’ en behandelen we op  verzoek ‘Wat verder ter tafel komt’!