Disclaimer

Deze website is eigendom van Plieger Training, Industrieweg 22 in Assen.

De disclaimer heeft betrekking op alle informatie op de website van Plieger Training. Deze disclaimer geldt niet voor alle andere websites die vanuit deze site via een hyperlink of op een andere manier worden bezocht.

Betrouwbaarheid informatie

De gegevens op de website van Plieger Training zijn uitsluitend bedoeld om aan u informatie te verstrekken over onze organisatie in het geheel, onze producten en onze diensten. De beschikbare informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Plieger Training kan geen garantie geven dat de informatie juist en/of volledig is en/of blijft en behoudt het recht de website zonder aankondiging buiten gebruik te stellen.

Aansprakelijkheid

Plieger Training is niet aansprakelijk voor geleden schade door onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via de website beschikbaar is. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op de website van Plieger Training dan heeft dit een algemeen karakter. De uitleg of het advies is niet gericht op een specifieke situatie of probleem of een vervanging van een professioneel advies.

Auteursrecht

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten liggen bij Plieger Training. Niets van de informatie mag worden gekopieerd, overgeplaatst of opgeslagen alvorens schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Plieger Training.