De Golden Circle van Simon Sinek (Gouden Cirkel van Simon Sinek) is een simpel maar krachtig model dat de stimulans geeft voor inspirerend leiderschap. De Golden Circle van Simon Sinek brengt eenvoudig in kaart met wat, hoe en waarom een bepaalde organisatie of product zich onderscheid van anderen.

Simon Sinek gaat met zijn Golden circle in op de manier van denken, handelen en communiceren tussen organisatie en doelgroep. Hij toont met het model aan dat de ‘waarom’ het belangrijkste element is in communicatie. “Start with why” is zijn credo.

In de afbeelding ziet u de Golden Circle van Simon Sinek. De Golden Circle van Simon Sinek bestaat uit drie gouden cirkels die doorlopen moeten worden. Hierin bevinden zich de termen wat, hoe en waarom. De kern is ‘waarom’, gevolgd door ‘hoe’ en als omhulsel ‘wat’.

De meeste bedrijven interpreteren hun klanten vanaf de buitenste gouden cirkel ‘wat’ en werken zich zo naar de kern. Dit wordt de “outside in” methode genoemd. De geïnspireerde bedrijven beginnen echter bij de kern ‘waarom’ en werken zich zo een weg naar buiten. Dit wordt de “inside out” methode genoemd. Om inspirerend leiderschap in kaart te brengen moet het model van binnen naar buiten worden uitgewerkt.

Why (waarom)

In de Golden Circle van Simon Sinek staat “waarom” voor het doel, zoals wat de aanleiding is of wat je geloof over een bepaald iets is.

Weinigen weten waarom ze een bepaald iets doen. Met ‘waarom’ wordt bedoeld wat je doelstelling is, je drijfveer of geloof. Waarom bestaat je organisatie en waarom doet het ertoe voor anderen? Belangrijk is dat winst is geen geldige reden is voor ‘waarom’, want dit is een resultaat.

 How (hoe)

In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘hoe’ voor het proces en betreft de handelingen die zijn verricht om te (kunnen) realiseren waar ‘waarom’ voor staat.

Bij ‘hoe’ wordt ingegaan op het onderscheidend vermogen, zoals speciale waarde voorstel, bedrijfseigen proces of Unique Selling Proposition.

What (wat)

In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘wat’ voor het resultaat en is de uitkomst van ‘waarom’, ofwel het bewijs. Onder resultaat valt bijvoorbeeld winst of vervulling van behoeften door middel van de verkoop van producten of diensten.