Bij Covey gaat het steeds weer opnieuw om de vraag: hoe kan ik leidinggeven aan mijzelf, zodat ik vervolgens ook leiding kan geven aan anderen?

Persoonlijk leiderschap beperkt zich niet tot organisaties. Sterker nog: Covey richt zich in zijn boeken in hoge mate ook op het gezin en andere aspecten van het privéleven. Hij is ervan overtuigd dat je deze zaken niet los van elkaar kunt zien. Ons leven is één geheel, waarvoor we zelf verantwoordelijk zijn. Of, om een van Coveys favoriete citaten aan te halen, in dit geval ééntje van Mahatma Gandhi: “We kunnen niet tegelijkertijd het goede doen in de éne afdeling van ons leven en het verkeerde in een andere afdeling ervan. Ons leven is één ondeelbaar geheel.”

 De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap

Stephen Coveys bekendste boek is ‘De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap’.

Dit boek gaat over de zeven gedragsregels of karaktereigenschappen die we volgens Covey allemaal zouden moeten ontwikkelen om succesvoller en gelukkiger te zijn. Zowel in ons privéleven als op ons werk.

Samen vormen de Zeven Eigenschappen een ontwikkelingsmodel voor persoonlijke groei. De Zeven Eigenschappen worden in alle Covey-boeken altijd op precies dezelfde manier opgeschreven.

Eigenschap 1: Be Proactive… Wees proactief

Realiseer je dat je zelf in staat bent om je leven vorm te geven.

Eigenschap 2: Begin with the End in Mind… Begin met het einde voor ogen

Denk na over waar je heen wilt met je leven. Ontwikkel een helder beeld van je bestemming.

Eigenschap 3: Put First things First… Begin bij het begin:

Zorg dat je de belangrijkste dingen niet de dupe laat worden van allerlei urgente, maar onbelangrijke dingen.

Eigenschap 4: Think Win/win… Denk in termen van winnen/winnen

Wederzijdse afhankelijkheid, échte samenwerking, wordt geboren als je niet denkt in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen. Concurrentie hoort thuis in de markt, zegt Covey, niet binnen bedrijven of binnen gezinnen.

Eigenschap 5: Seek first to understand, then to be understood… Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden

Als we elkaar werkelijk begrijpen, dan zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen.

Eigenschap 6: Synergise… Werk Synergetisch

Waardeer de onderlinge verschillen die er zijn en gebruik ze om tot betere resultaten te komen dan je alleen zou kunnen bereiken.

Eigenschap 7: Sharpen the Saw… Hou de zaag scherp

Periodieke vernieuwing van lichaam en geest zorgt ervoor dat je de andere eigenschappen kunt blijven ontwikkelen.

Covey heeft de eigenschappen op een heel duidelijke manier onderverdeeld.

  • De eerste drie eigenschappen zijn gericht op uw persoonlijke, individuele ontwikkeling.
  • De eigenschappen vier tot en met zes gaan over het samenleven en samenwerken met andere mensen.
  • En eigenschap zeven gaat over het ontwikkelen en onderhouden van de overige 6 eigenschappen.

Ervaringen met de leer van Cofey:

  • De Zeven Eigenschappen hebben al heel wat ondernemers en managers geholpen om een betere werk/privé-balans te creëren.
  • Binnen bedrijven zal het consequent toepassen van de Zeven Eigenschappen ongetwijfeld bijdragen aan een goede sfeer. Ook zullen veel klanten blij verrast zijn met een leverancier die écht luistert en streeft naar synergie en win/win denken.