Herzberg publiceerde in 1959 de Two factor theory of Motivatie-Hygiëne theorie, over de motivatie van mensen op het werk. Volgens deze theorie worden mensen op twee manieren beïnvloed: Namelijk door motivatiefactoren en hygiënefactoren. Motivatiefactoren kunnen ervoor zorgen dat een medewerker tevreden is over zijn werk en de hygiënefactoren kunnen ervoor zorgen dat een medewerker ontevreden is over zijn werk. Het is echter niet zo dat als een leidinggevende de hygiënefactoren zal terugdringen, een medewerker meteen tevreden is over zijn werk. Andersom betekent dit dat, als er weinig of geen aandacht aan de motivatiefactoren wordt besteed, een medewerker niet meteen ongelukkig is in zijn werk.

 Motivatiefactoren – Satisfiers

 • Prestatie
 • Erkenning
 • Uitstraling van de baan
 • Verantwoordelijkheid
 • Promotie
 • Groei
 • Ontwikkelen van competentie
 • Iets bereiken

Hygiënefactoren – Dissatisfiers

 • Salaris
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Relatie met collega’s
 • Fysieke werkomgeving
 • Relatie tussen leidinggevende en werknemer