Trainingen NT1 zijn trainingen voor Nederlandstaligen die om uiteenlopende redenen hun mondelinge en/of schriftelijke taalvaardigheden willen/moeten verbeteren. Plieger Training verzorgt de trainingen voor alle vaardigheden (schrijven, lezen, luisteren en spreken) op alle niveaus en voor elke doelgroep.

Een training of cursus Nederlandse taal op maat van Plieger Training zorgt ervoor dat deelnemers succesvol kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, het sociale leven en het onderwijs. Jouw wensen bepalen de training en de inhoud.