Vanaf 1 januari 2024 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid.

Met de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 kunnen werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties de basisvaardigheden verbeteren van volwassenen en achterstanden voorkomen bij kinderen. Het gaat om taal, rekenen en digitale vaardigheden.