Plieger Training beschouwt taal, communicatie en cultuur als onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Taal is de meest gebruikte vorm van communicatie tussen mensen. Met taal wisselen we informatie uit, dragen we kennis over en geven we uiting aan emoties. Willen we effectief communiceren, dan is het noodzakelijk dat we dezelfde taal spreken als onze gesprekspartner.
Maar kennis van taal en communicatie is niet voldoende. Om elkaar goed te begrijpen is het ook nodig om kennis te hebben van de cultuurverschillen en -overeenkomsten, die van invloed zijn op de omgangsvormen en op het zakelijk verkeer.

Deze visie vindt u terug in onze dienstverlening.