Plieger Training zet zich in voor alle Nederlanders die hun Nederlands willen verbeteren. Een belangrijke doelgroep binnen dit project zijn Nederlanders die zowel laaggeletterd als niet computervaardig zijn.

Wij brengen advies uit en bedenken mogelijkheden om deze doelgroep te bereiken met als doel om hen op een adequate manier te ondersteunen en te scholen, zodat zij met zelfvertrouwen en meer mogelijkheden in de maatschappij kunnen participeren.

Wij zetten ons in voor Taal op de werkvloer om werknemers met een taalachterstand productiever, efficiënter, veiliger, gezonder en met meer plezier te laten werken en bovendien actiever mee te laten doen in de samenleving. Lezen en schrijven is langer in leven blijven!

Plieger Training | Taalpartners | Taalakkoord