Inhoud van de training Assertiviteit

Assertieve mensen komen voor zichzelf op met wederzijds respect en zonder daarbij de gevoelens van anderen over het hoofd te zien. Assertieve mensen zeggen op tijd ‘nee’ en weten daarmee hun grenzen te bewaken, zodat ze hun eigen doelen kunnen nastreven, waarbij iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Assertiviteit zorgt voor goede relaties met respectvolle benaderingen over en weer.

In de training Assertiviteit van Plieger Training leer je jouw situaties herkennen die vragen om assertiviteit. Je leert te reageren zonder dat je dit schuldgevoel of stress geeft. Jouw trainer/coach laat je het verschil ervaren tussen de begrippen assertief, subassertief en agressief en geeft je handvatten waarmee je je gedrag kunt corrigeren of veranderen.

De training Assertiviteit van Plieger Training is uiteraard niet alleen zeer geschikt voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, maar is ook een aanrader voor mensen die in hun (professionele) omgeving agressiviteit of stress ervaren omdat ze juist teveel en te nadrukkelijk voor zichzelf opkomen zonder daarbij rekening te houden met de ander.

Een assertiviteitstraining is er dus voor mensen die hun gedrag willen aanpassen, zodat zij zich gemakkelijker in situaties kunnen bewegen, die zij voorheen als ongemakkelijk of stressvol ervoeren.

Training Assertiviteit bij Plieger Training

Voorafgaande aan een training Assertiviteit analyseren wij jouw beginsituatie. Jouw trainer/coach maakt op basis van deze analyse een maatwerktraining, waarmee je verzekerd bent van jouw gewenste einddoel.

Na de training heb je een helder inzicht in jouw gedrag en heb je geleerd op assertieve wijze te reageren in situaties die zowel betrekking hebben op jouw privé- als professionele leven.

De training Assertiviteit leent zich uitstekend voor een individuele coaching. Onder professionele begeleiding van jouw persoonlijke coach kun je in korte tijd werken aan jouw gewenste doel.