Inhoud van de training Communicatiestijlen

Communicatie heeft alles te maken met “matchen”, op dezelfde golflengte komen als jouw gesprekspartner. Om te kunnen matchen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de communicatiestijl van jezelf en van de ander.

Onze aangeleerde verschillende communicatiestijlen kunnen leiden tot misverstanden en conflicten. Kennis van de verschillende communicatiestijlen helpt je dit te voorkomen.

In de Plieger training Communicatiestijlen leer je alles over de verschillende stijlen met als doel te ontdekken hoe en waarom we goed en beter met elkaar kunnen communiceren. Je herkent niet alleen de stijl van de ander, maar word je ook bewust van jouw eigen stijl. Je leert jezelf zien zoals anderen jou ervaren, met andere woorden je leert jezelf beter kennen.

Ben je nieuwsgiering naar jouw communicatiestijl of naar die van jouw collega/leidinggevende?