Uit onderzoek is gebleken dat onze hersenen beter functioneren als we voornamelijk gebruik maken van beelden, symboliek en associaties. Dit gegeven laten we nu dagelijks veelal onbenut en dat is een grote gemiste kans.

Gelukkig is er een methode die hier wel op aansluit en waardoor leren en onthouden veel effectiever wordt en alles veel beter te behappen is. Deze methode heet MindMapping en is uitgevonden door auteur en consultant Tony Buzan.

MindMapping is een nuttige techniek die je helpt om effectiever te leren. Het verbetert de manier waarop informatie wordt opgenomen en kan ondersteunen bij het creatief oplossen van problemen.

Wat is MindMapping?

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden luidt een bekend gezegde.

MindMapping is volgens Tony Buzan een tweedimensionale notatietechniek waarbij er een gedachtekaart wordt gemaakt van alle relevante kennis over een bepaald onderwerp.

Door slim gebruik te maken van sleutel- of woordbeelden (woorden die een bepaald facet kernachtig samenvatten en als basis dienen voor verdere associatie), tekeningen en kleur wordt onze hersencapaciteit optimaal benut. MindMapping is een methode die perfect aansluit op de werking van de hersenen en optimaal gebruik maakt van onze hersencapaciteit .

Hoe maak je een MindMap?

In de praktijk komt het erop neer dat je in het midden van een vel papier het centrale thema zet in de vorm van een plaatje. Vanuit deze afbeelding in het midden worden verschillende hoofdtakken getrokken, die betrekking hebben op het centrale thema. Op deze takken worden de sleutelwoorden gezet. Deze takken kunnen vervolgens verder uitgebreid worden door steeds verder door te associëren. Dit alles eventueel met plaatjes en kleuren ondersteund. Deze opbouw creëert automatisch meer overzicht en structuur. Het hoofdthema bevindt zich in de kern en de details bevinden zich daarbuiten.

MindMapping is perfect inzetbaar voor:

Werk

Zowel kleine als omvangrijke taken, dagplanning, offertes, presentaties en presenteren, telefoon- en verkoopgesprekken, vergaderingen, brainstormsessies, projecten, projectplanning en het in kaart brengen van actuele kennis.

Studie

Verslagen, scripties, samenvattingen, examens en presentaties.

Prive

De voorbereiding van een verhuizing, verbouwing, groot feest of een vakantie.

Welke voordelen brengt MindMapping met zich mee:

Voor zowel jong als oud neemt het begrip van bepaalde materie toe doordat de onderlinge verbanden beter zichtbaar worden gemaakt. Hierdoor ontstaat meer overzicht is en is alles beter reproduceerbaar.

Ook het creatieve vermogen wordt door het toepassen van MindMapping gestimuleerd omdat de linker- en rechterhersenhelft continu samenwerken. Zowel werken als studeren krijgt een nieuwe dimensie naast efficiëntie en de nodige tijdsbesparing.