Wat is jouw communicatiestijl?

Communicatie speelt zich af op twee niveaus: inhoud en relatie.

  • Het inhoudsniveau betreft het onderwerp waarover je met anderen praat. Zo’n onderwerp kan bijvoorbeeld een agendapunt tijdens een werkoverleg zijn of de onderhandeling over een inkoopsprijs. Hierbij gaat het dus om de inhoud van het gesprek.
  • Het relatieniveau gaat over de manier waarop je met elkaar praat en wat je van elkaar verwacht terwijl je met elkaar praat.

Stel dat iemand je zegt: “Zoek dit eventjes voor me uit”. Kennelijk denkt die ander dat jullie het soort relatie hebben, waarin hij je kan opdragen iets te doen. Misschien vind je dit ook en doe je wat je wordt opgedragen. Dan is er niets aan de hand. Misschien zie je dit heel anders en reageer je aangebrand met: “Commandeer je hondje en blaf zelf.” Dit betekent dat je een andere definitie hebt van de relatie.
Het kan ook zijn dat die andere persoon graag wil dat je iets voor hem uitzoekt en dat op de volgende manier aanpakt: “Ach, collega, ik heb voor mijn werk deze gegevens nodig; zou jij zo vriendelijk willen zijn die voor me op te zoeken?”. In dit geval wil jouw collega precies hetzelfde van je, maar hij definieert jullie beider relatie op een andere manier. Hij kiest dan voor andere woorden en een andere toon.

Niet alleen wát je zegt, maar ook de manier waarop je iets zegt, is van invloed op hoe de communicatie verloopt. Mensen verschillen van elkaar in de manier waarop ze communiceren. De een voert het hoogste woord en is expressief, de ander is meer bedachtzaam en ingetogen. Men kan niet zeggen dat de ene stijl beter is dan de andere. Wel is het zo dat het handig is als je jouw stijl van communiceren aanpast aan degene met wie je te maken hebt en de situatie waarin je je bevindt.

Opdracht
Vul de vragenlijst over jouw stijl van communiceren in en bepaal jouw scores. Ook vind je daar een toelichting bij de scores. Herken je jezelf daarin? Hoe zou je de stijl van communiceren van een gesprekspartner kunnen herkennen?