Training RET (Rationele Effectiviteits Training)

Inhoud van de training RET

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. Bij de theorie van RET wordt gebruikgemaakt van de letters ABC:

  • A staat voor aanleiding (oorzaak)
  • B staat voor de bril waardoor je kijkt (overtuiging)
  • C staat voor consequentie (het gevolg).

De kern van de RET komt erop neer dat het niet de gebeurtenissen (A) in uw leven zijn die bepalen hoe u zich voelt (C), maar de manier waarop u tegen die gebeurtenissen aankijkt (B).

In de training RET van Plieger Training leert u onder deskundige begeleiding door oefening overtuigingen (B) te veranderen. U leert een andere bril opzetten, zodat u beter/realistischer de situatie (A) bekijkt. Een gevolg is dat het gevoel (C) dat hierbij hoort beter aansluit en positiever is. Gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden minder frequent en kunnen vaker worden vermeden.

RET leidt tot meer zelfvertrouwen, inzicht en het vergroten van uw keuzemogelijkheden om zo uw eigen verantwoordelijkheid te nemen in zowel u privé- als professionele setting.

Training RET bij Plieger Training

Plieger Training verzorgt de RET training zowel voor de individuele cursist als voor groepen op iedere gewenste en geschikte locatie. Onze groepen zijn, vanwege de persoonlijke aandacht, bij voorkeur klein (maximaal acht deelnemers). Voorafgaande aan de training analyseren wij zorgvuldig uw beginsituatie, zodat we met een traject op maat het gewenste einddoel kunnen garanderen.