Inhoud van de training RET

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. Bij de theorie van RET wordt gebruikgemaakt van de letters ABC:

  • A staat voor aanleiding (oorzaak)
  • B staat voor de bril waardoor je kijkt (overtuiging)
  • C staat voor consequentie (het gevolg).

De kern van de RET komt erop neer dat het niet de gebeurtenissen (A) in jouw leven zijn die bepalen hoe je je voelt (C), maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt (B).

In de training RET van Plieger Training leer je onder deskundige begeleiding door oefening overtuigingen (B) te veranderen. Je leert een andere bril opzetten, zodat je beter/realistischer de situatie (A) bekijkt. Een gevolg is dat het gevoel (C) dat hierbij hoort beter aansluit en positiever is. Gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden minder frequent en kunnen vaker worden vermeden.

RET leidt tot meer zelfvertrouwen, inzicht en het vergroten van uw keuzemogelijkheden om zo jouw eigen verantwoordelijkheid te nemen in zowel jouw privé- als professionele setting.